Vasarā strādās bērnudārzs “Rūķītis”?

Par pusmiljonu latu renovēs visus trīs bērnudārzus, bet grūti finansēt pat vienu darbam vasarā
Gulbenes bērnudārzu audzēkņu vecākus satraukusi ziņa, ka vasarā divus mēnešus pilsētas visi bērnudārzi varētu tikt slēgti uz diviem mēnešiem. Tas izskaidrojams gan ar finansiālām problēmām valstī un arī Gulbenē, gan ar to, ka pašvaldība vasarā plāno veikt visu trīs bērnudārzu apjomīgu renovāciju par aptuveni pusmiljonu latu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Tomēr pilsētas dome, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, plāno rast iespēju vasarā nodrošināt viena dežūrbērnudārza darbu. Ja martā līdz ar bud žeta grozījumiem neradīsies jaunas finansiālas problēmas, viens bērnudārzs Gulbenē strādās arī vasarā.

Varētu strādāt bezdarbnieki Gulbenes rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītāja un pilsētas domes speciāliste izglītības jautājumos Liāna Jansone "Dzirkstelei" saka: "Mēs saprotam, ko cilvēkiem nozīmē situācija, kad nav nekādas izvēles. Vismaz pagaidām mēs spriedām par variantiem. Tagad pienākusi kārta vasarā strādāt otrajam bērnudārzam. Domājām, kā vienā no trim pilsētas bērnudārziem vasarā nodrošināt darbu. Runājām par to, ka mēs varam izmantot skolu pedagogus. Šobrīd pēc valstī pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, ja ir augstākā pedagoģiskā izglītība, tad ir pieļaujama īslaicīga aizvietošana."

Gulbenes pilsētas domes galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos Daiga Krēsliņa "Dzirkstelei" saka, ka vasarā "Rūķītī" bērnudārza audzinātājus atvaļinājuma laikā varētu aizstāt, piemēram bezdarbnieki, kam ir augstākā pedagoģiskā izglītība.

Vajag 14 algas?

"Arī tikai vienam bērnudārzam strādājot bez pārtraukuma vasarā, darbiniekiem, kas aizvietos atvaļinājumā esošos, ir jāplāno algas. Tātad man tās jāparedz jau 14 mēnešiem," skaidro D.Krēsliņa. Viņa uzsver, ka arī bērnudārzu audzinātājām pienākas divu mēnešu atmaksāts atvaļinājums.

Visas problēmas ar bērnudārzu darba nodrošināšanu vasarā radušās tāpēc, ka valsts vairs nesniedz vajadzīgo finansējumu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu audzinātāju algām, lai apmaksātu šo cilvēku darbu no pulksten 7.00 līdz 19.00. Trūkstošo finansējumu pagaidām finansē no pašvaldības budžeta, tie ir 110 000 lati.

D.Krēsliņa skaidro, ka šāda situācija ir visur Latvijā. Citas pašvaldības izvēlas spert galējo soli - neko nepiemaksāt bērnudārzu pedagogu algām.

Vasarā bērnudārzus renovēs

Gulbenes pilsētas domes galvenais speciālists pašvaldības projektu izstrādē Ilmārs Lipiņš "Dzirksteli" informē, ka visos trijos pilsētas bērnudārzos, sākot ar maiju līdz jaunajam mācību gadam veiks pieguļošās teritorijas labiekārtošanu. Šie darbi veidos 70 procentus visa pusmiljona latu vērtā projekta apjoma.

"Tiks sakārtoti piebraucamie un gājēju ceļi, celiņi uz rotaļu laukumiem, zālāji, teritoriju apgaismojums. Mainīsim laternas. Bērnudārzam "Rūķītis" ir paredzēta arī fasādes siltināšana, pirms tam novēršot ēkā bojājumus, kas radušies no notekūdeņiem un sakārtojot to novades sistēmu. Bērnudārzam "Auseklītis" paredzēta iekšējo komunikāciju maiņa - ūdensvads, kanalizācija un apkures sistēma," stāsta I.Lipiņš.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas