Vecgulbenes muiža īstenos projektus

Vecgulbenes muižas kompleksam līdz jūnijam ir pagarināts projekta izpildes termiņš. Projekts ir saistīts ar kino aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, lai gulbenieši, lielākoties darbdienās, kad kompleksa noslogojums ir mazāks, varētu skatīties kino. Viss būs atkarīgs no naudas, jo projekts tika apstiprināts pirms kāda laika.

Vecgulbenes muižā "Dzirkstele" noskaidroja, ka projektu bija iecerēts īstenot pagājušā gada beigās, bet tā realizācijas gaitā mainījušies Ministru kabineta nosacījumi, tāpēc daudz ko vajadzējis kārtot ar Iepirkumu uzraudzības biroja starpniecību. Projektā norādīts arī uz dažām nepilnībām, tāpēc bijis jāpagarina tā izpildes laiks.

 

Šobrīd apstiprinājumu gaida arī vairāki citi projekti. To apstiprinājums un līdzekļu piesaiste ļaus turpināt Vecgulbenes muižas kompleksa atjaunošanu. Lauku atbalsta dienestā atbalsta programmā "Lauku kultūras mantojuma saglabāšana" ir iesniegts Vecgulbenes muižas muzeja ēkas renovācijas projekts, kā arī projekts, kas saistīts ar ēkas Brīvības ielā 8 atjaunošanu. Ēkā plānots ierīkot informācijas centru, kā arī suvenīru pārdotavu. Šis projekts jāīsteno līdz 2010.gada martam. Procesā ir projekts arī par aprīkojuma iegādi masu pasākumiem pie Baltās pils.

Divi projekti iesniegti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā. Tie ir saistīti ar tūrisma ārējā tirgus apguvi, lai Vecgulbenes muiža būtu atpazīstama ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Abu projektu mērķis ir rast iespēju oktobrī piedalīties starptautiskajā tūrisma izstādē Parīzē, kā arī Sanktpēterburgā. Kamēr no jauna iesniegtie projekti gaida apstiprinājumu, turpinās pārējo īstenošana dzīvē. Par vērienīgu uzskatāms projekts, kā rezultātā tapusi apjomīgā siltumnīca, kas jau šobrīd piedāvā dažādu puķu stādus arī pilsētas un rajona iedzīvotājiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas