Veic anketēšanu

Novada dome veic aptauju, lai uzzinātu, kā pilsētas iedzīvotāji vērtē jau paveikto infrastruktūras sakārtošanā un vides stāvokli kopumā, kā arī vēlas izzināt cilvēku viedokli par turpmāk veicamajām aktivitātēm. Izteiktie priekšlikumi tiks ņemti vērā turpmākajā plānošanas procesā.

2008.gadā tika izstrādāta pilsētas integrētās attīstības programma, kuras gaitā tika uzsākts ielu rekonstrukcijas projekts, bet jau ar novada nodibināšanu turpinājās šī projekta 2.kārta. Šajā laikā realizēta ūdenssaimniecības projekta otrā kārta, uzsākta un pabeigta kultūras centra rekonstrukcija.

 

Vēl nerealizētās ieceres iekļautas vienotajā Gulbenes novada integrētās attīstības programmā 2011. līdz 2017.gadam. Anketa ir anonīma un iedzīvotājiem ir iespēja to aizpildīt līdz 22.jūnijam
"www.gulbene.lv.".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas