Veidos pastāvīgu ētikas komisiju

Gulbenes novada pašvaldībai ir jauns ētikas kodekss, kas veidots uz vecā bāzes un kurš ar jauninājumiem ir apstiprināts 30.augusta domes sēdē. Tagad pienākusi kārta veidot pastāvīgu ētikas komisiju, jo to tagad paredz kodekss.

Deputāti to apsprieda 20.septembra finanšu komitejas sēdē, tomēr vēl vienprātību nerada. Pēc Gunas Pūcītes ierosinājuma kolēģi vienojās, ka šo jautājumu lemšanai gatavos tikai uz 25.oktobra novada domes sēdi. Tas nozīmē, ka diskusija vēl notiks arī 18.oktobra finanšu komitejas sēde.

Saskaņā ar to informāciju, kura tika publiskota septembra finanšu komitejas sēde, sākotnēji bija doma par ētikas komisiju piecu cilvēku sastāvā ar diviem pašvaldības administrācijas darbiniekiem un trim deputātiem. Jau tika nosaukti divu iespējamo komisijas locekļu vārdi – Iepirkumu nodaļas vadītāja Ligita Gāgane un Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls. Kuri deputāti varētu darboties ētikas komisijā, tas pagaidām vēl nav publiskots.

Gulbenes novada pašvaldībai ētikas kodekss pirmo reizi tika apstiprināts 2015.gada pavasarī. Pašvaldības ētikas kodeksa jaunajā versijā saturiski negrozītas ir palikušas sadaļas, kurās tiek runāts par nosacījumu ievērošanu, lai izvairītos no interešu konfliktiem vai korupcijas. Grozījumi izdarīti sadaļā par ētikas principiem, par uzvedības pamatprincipiem. Piemēram, ir tādi interesanti kodeksa punkti - “darbinieks nepārvērtē savas darbaspējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi un nenoniecina citu darbinieku darbu”; “darbinieki savstarpējās problēmsituācijas risina konstruktīvā dialoga ceļā”; “darbinieks savos izteikumos ir lojāls pašvaldībai un sabiedrībai. Paužot viedokli plašsaziņas līdzekļiem, kas saistīts ar pašvaldības funkciju īstenošanu (izņemot informatīva rakstura informācijas sniegšanu), darbinieks (izņemot pašvaldības izpilddirektors, domes deputāts, domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks), informē par to augstākstāvošu amatpersonu vai pašvaldības administrācijas vecāko sabiedrisko attiecību speciālistu”.

Ētikas kodekss ir pašvaldības darba organizācijas sastāvdaļa, kas ir vienlīdz saistošs visiem pašvaldības darbiniekiem. Situācijās, kas nav minētas ētikas kodeksā, darbiniekiem jārīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas