Veiksmīgi sadarbojas ar Gulbenes rajona uzņēmējiem un pašvaldībām

"Pie manis strādā arī bezdarbnieks pirmspensijas vecumā, puisis invalīds ar dzirdes traucējumiem, vasarā ražas vākšanas laikā strādāja trīs skolēni. Tagad es atkal iesniedzu aģentūrā jaunu projektu par invalīdu piesaisti," saka SIA "Vecpāpani" īpašnieks Māris Brencis. Tas viss veiksmīgi sadarbojoties ar nodarbinātības aģentūrai.

Šodien Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā seminārā Gulbenes filiāles kolektīvs par veiksmīgāko sadarbību sveica darba devējus un pašvaldības, kuri ir bijuši īpaši atsaucīgi uz aģentūras piedāvātajiem pasākumiem. Šogad dāvanas saņēma divas pašvaldības un trīs darba devēji.


Aģentūras Gulbenes filiāles vadītājs V.Lituņenko norādīja, ka sadarbība ir izveidojusies ar daudziem darba devējiem un pašvaldībām. Un šogad dāvanas - pulksteņus ar aģentūras simboliku un ziedus saņēma Rankas un Lizuma pašvaldība, kā arī SIA "Mežsētas 97" uzņēmējs Imants Pušpurs, SIA "Vecpāpani" - Māris Brencis un SIA "Alans Trans" - Andris Pērkons.

 

Uzņēmējs M.Brencis "Dzirkstelei" stāsta, ka ar aģentūru sadarbojas apmēram divus gadus un to darīs arī turpmāk. "Labprāt iesaistos aģentūras pasākumos, piemēram, iesniedzot aģentūrai pirmo projektu, tajā bija ieplānots izveidot subsidētās darba vietas bezdarbniekiem. Domāju, ka pluss ir tas, ka minimālo algu samaksā aģentūra un uzņēmējam ir jāsamaksā tikai daļa nodokļu," atzīst M.Brencis.


Arī A.Pērkons ar aģentūru sadarbojas jau pāris gadus un ir ieplānojis to darīt arī turpmāk.

 

"Iesaistos viņu piedāvātajos pasākumos atkarībā no mana uzņēmuma vajadzībām konkrētajā brīdī. Aģentūras darbinieki ļoti labi prot piemeklēt cilvēkus, kuri man ir vajadzīgi konkrēta darba veikšanai, un, manuprāt, tie cilvēki, kuri nāk strādāt no nodarbinātības aģentūras, ir ar lielāku atbildības sajūtu," teic A.Pērkons.


Kaimiņu rajonos bezdarbs ir vēl lielāks
Seminārā par nodarbinātības veicināšanu Latvijas rajonos pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos", kurš notiek visā valstī, Gulbenes rajona pašvaldību vadītāji un darba devēji klātienē tika iepazīstināti ar aģentūras pakalpojumiem darba devējiem, par šīgada rezultātiem un iecerēm nākamajam gadam, kā arī darba tirgus situācijas raksturojumu rajonā. V.Lituņenko uzsvēra, ka mūsu rajonā bezdarba līmenis novembrī ir 7,4 procenti, valstī - 6,1 procenti, savukārt kaimiņu rajonos tas ir vēl augstāks, proti, Alūksnē - 7,7 procenti, bet Balvos - 12,3 procenti.


Seminārā uzstājās arī aģentūras Eiropas Sociālā fonda departamenta Vidzemes reģionālās nodaļas vecākā referente Ineta Krūmiņa, kura stāstīja par fonda aktivitātēm 2007. - 2013.gadam. Notika arī diskusijas par nodarbinātības perspektīvām un prognozēm.

 

Aģentūras turpmākā rīcība

Pašlaik aģentūra īsteno darba devēju aptauju. Tās mērķis ir iegūt īstermiņa prognozes, atbilstoši kurām tiks plānoti aģentūras pakalpojumi, jo bezdarbnieku apmācība aģentūrā notiek, balstoties uz darba devēju pieteiktajām brīvajām darba vietām, saskaņā ar darba devēju rakstiskiem pieteikumiem par bezdarbnieku apmācību konkrētā programmā, kā arī darba devēju aptaujas rezultātiem par nepieciešamajiem speciālistiem.

 

Turpmāk aģentūra, plānojot pakalpojumus, ņems vērā ekonomiskās izmaiņas valstī un spēs ātri organizēt bezdarbnieku apmācību, īpaši šim mērķim izmantojot Eiropas struktūrfondu finansējumu.

 

Vairāk foto šeit:  http://www.dzirkstele.lv/portals/foto_video/raksts.html?xml_id=11232

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas