Vēl var pagūt pieteikties

Līdz 15.novembrim novada lauksaimnieki vēl var pieteikties papildu valsts tiešajiem maksājumiem par zīdītājgovīm, kuras deklarētas Lauksaimniecības datu centrā.

"Piesakoties, maksājumu var saņemt par gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku, kā arī par telīti no astoņu mēnešu vecuma. Atgādinu, ka iesniegumā norādīto dzīvnieku skaitu un dzīvnieku proporciju ir jāsaglabā vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas. Ja rodas apstākļi, kuru dēļ ganāmpulkā ir nepieciešamas aizstāt kādu no iesniegumā minētajiem dzīvniekiem ar zīdītājgovs vai potenciālās zīdītājgovs (teles) statusam atbilstošu dzīvnieku, tad jāgriežas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un jāveic labojumi iesniegumā," informē Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta, zivsaimniecības un "Leader" pasākumu daļas vadītāja Ina Caune.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas