Vēlas pirkt ēkas daļu Lizumā

Gulbenes novada dome vēlas pirkt daļu ēkas Lizumā, lai turpmāk šīs telpas izmantotu dažādu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Nekustamā īpašuma pirmajā izsolē pašvaldības intereses uzdots pārstāvēt Lizuma pagasta pārvaldei.13.februārī šo izsoli rīkos Vidzemes apgabaltiesas tiesu izpildītāja Valija Baltā.

Izsolītas tiks SIA "Maranda" piederošās neapdzīvojamās telpas "Krejotava" Lizumā, kuru kopējā platība ir 249,2 kvadrātmetri. Telpas atrodas mājā, kurā ir arī privatizēti dzīvokļi.  

Izsolē pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums ir 16 600 lati. Minēto neapdzīvojamo telpas iegāde nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs Uģis Aigars skaidro, ka telpās ir piemēroti apstākļi ārstnieciskās un koriģējošās vingrošanas nodarbību organizēšanai, ārstnieciskās masāžas pakalpojumu sniegšanai, solārijam, frizētavai, veļas mazgātuvei, pirtij (30 vietām), kā arī dušai. Paredzēts telpas izmantot arī jaunatnes centra izveidei.

 

Visa ēkai ir pieslēgta centrālapkurei, kuru nodrošina pašvaldība. Pašlaik jau par māju ir iekrājies komunālo maksājumu parāds 2,5 tūkstošu latu apmērā.

 

Lizuma pagasta pārvalde plāno pati sarūpēt pusi summas, kas nepieciešama, lai izsolē iegādātos cerēto īpašumu. "Ir paredzēts pārdot vienu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā arī turpinām piedzīt komunālo maksājumu parādus. No viena parādnieka jau piedzīts vairāk nekā 2 tūkstoši latu," stāsta U.Aigars.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas