Vēlas sakārtot siltumapgādi Beļavā un Tirzā

Lai paspētu sagatavoties jaunajai apkures sezonai, Gulbenes novada domes deputāti 31.jūlija ārkārtas sēdē lēma par naudas aizņemšanos no Valsts kases divos gadījumos - lai sakārtotu siltumapgādi Beļavā un Tirzā.

194 997 eiro pašvaldība vēlas aizņemties uz 20 gadiem, lai pārbūvētu centralizētās siltumapgādes tīklu un uzbūvētu katlumāju Beļavā. 51 295 eiro pašvaldība plāno aizņemties uz 10 gadiem, lai pārbūvētu apkures sistēmu un katlumāju Tirzas pagasta pārvaldes ēkai “Biedrības nams”.

Abos gadījumos ir jau veikta iepirkuma procedūra un noskaidrotas firmas, kuras varētu veikt šos būvdarbus un vajadzīgā siltumapgādes aprīkojuma piegādi.

Aizdevumu atmaksu abos gadījumos pašvaldība plāno, sākot ar nākamā gada martu. Gan par vienas, gan par otras summas aizņemšanos vēl jāsaņem atļauja no Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes.

Domes sēdē, kura tika izlemti šie jautājumi, piedalījās 12 deputāti. Lēmumi abos gadījumos tika pieņemti gandrīz vienbalsīgi. Par Beļavas jautājumu balsojumā atturējās vienīgi deputāte Guna Pūcīte.

Deputāte Edīte Kanaviņa bažīgi vaicāja, vai pēc tik dārgi Beļavā realizētā apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta tur piecu gadu tālā nākotnē vēl būs siltuma patērētāji. Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rakstiņš uz to atbildēja, ka nevar paredzēt tālāko nākotni par Gulbeni, par novada pagastiem nemaz nerunājot. Taču, pēc viņa domām, tas nav arguments, lai nedomātu par attīstību.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas