Vides aizsardzības jautājumu komisijai Gulbenes novada domē – jauns vadītājs

8.septembrī notika Gulbenes novada pašvaldības Vides aizsardzības jautājumu komisijas sēde. Tajā pārvēlēja sastāvu.
Tagad priekšsēdētājs ir Elvijs Kantāns, vietniece - Gulbenes novada domes deputāte Guna Pūcīte, locekļi: deputāts Gunārs Ciglis, Gulbenes novada pašvaldības vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite-Ūdre, Gulbenes labiekārtošanas iestādes vadītāja Ligita Miezīte, Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris vides aizsardzības
jautājumos Andris Barkāns, iedzīvotājs Jānis Lūkins. Par to “Dzirksteli” informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Igaviņa. Komisijas darbības mērķis ir veicināt novada ilgtspējīgu attīstību vides aizsardzības jomā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas