Vidzemē pērn veiktas 916 ugunsdrošības uzraudzības pārbaudes, Gulbenes novadā pārbaudīti 76 objekti

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ugunsdrošības inspektori, kā arī daļu un posteņu komandieri ik dienu veic plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes dažādos objektos. 2020.gadā VUGD Vidzemes reģiona brigāde (VRB) Vidzemē veica 916 ugunsdrošības pārbaudes objektos, kuros kopumā konstatēti 4413 pārkāpumi. No veiktajām pārbaudēm 691 bija plānotas, bet 188 neplānotas ugunsdrošības pārbaudes. Vidzemē veiktas arī 37 plānotas būvobjektu pārbaudes. Izsniegti 190 atzinumi par atbilstību ugunsdrošības prasībām, kā arī 27 atzinumi par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām. Par to informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Sandra Vējiņa.

“2020.gadā Gulbenes daļas amatpersonas pārbaudīja 76 objektus, taču jāņem vērā, ka aizvadītajā gadā ugunsdrošības uzraudzības darbu arī Vidzemē nopietni ietekmēja Covid-19 izraisītā ārkārtējā situācija. Ierobežojumu rezultātā divus mēnešus nevarēja veikt plānotās ugunsdrošības pārbaudes, bet vairākus mēnešus tās tika veiktas samazinātā apjomā. Rūpējoties par savu amatpersonu drošību, šogad pārorganizējām darba metodes un secinājām, ka lielākoties darbu ar objektu atbildīgajām personām sekmīgi varam veikt attālināti, tā ietaupot abu pušu laiku,” stāsta S.Vējiņa.

Lai nodrošinātu ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu, regulāras pārbaudes notiek dažādās objektu grupās, piemēram – publiskajās ēkās, ražošanas un lauksaimniecības objektos, tirdzniecības un pakalpojumu objektos, dzīvojamā sektorā u.c. 2020.gadā pieaudzis vienā objektā konstatēto pārkāpumu skaits - ja 2019.gadā tie bija 3,3 pārkāpumi vienā objektā, tad aizvadītajā gadā – 5,03 pārkāpumi.

Visvairāk ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi Vidzemē vienā objektā 2020.gadā tika konstatēti tirdzniecības objektos - vidēji 7 pārkāpumi, ražošanas objektos – 6 pārkāpumi, dzīvojamā sektorā – 4,9 pārkāpumi, bet lauksaimniecības objektos – 5. Salīdzinājumam - 2019.gadā visvairāk pārkāpumu tika konstatēti tieši dzīvojamā sektorā – vidēji 4,9 pārkāpumi, tad sekoja hosteļi, viesnīcas, atpūtas bāzes un kempingi ar 4 pārkāpumiem objektā, kokapstrādes uzņēmumi ar 3,6 pārkāpumiem, kā arī dažādas kultūras iestādes, kurās vidēji katrā tika konstatēti 3,3 pārkāpumi.

VUGD VRB komandiera vietnieks Andrejs Rjabkovs skaidro, ka Vidzemē pērn būtiski pieaudzis pārkāpumu skaits tirdzniecības un pakalpojumu objektos, ražošanas objektos (biežākie pārkāpumi saistīti ar objektu un teritoriju nenodrošināšana ar atbilstošiem konstruktīvajiem elementiem, inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, netiek veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi, elektroinstalācijas kontaktu savienojumu vietas netiek pārbaudītas ar termokameru, netiek veikta apkures iekārtu un dūmvadu tīrīšana, kā arī objekti netiek nodrošināti ar nepieciešamo ugunsdzēsīgās vielas daudzumu).

2020.gadā veiktās pārbaudes Vidzemē parāda, ka visvairāk tiek grēkots ar to, ka objektos netiek veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un objekta atbildīgās personas nenodrošina ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli, taču ir vērojami arī uzlabojumi, piemēram, regulāri tiek veiktas darbinieku ugunsdrošības instruktāžas, kā arī objektu evakuācijas ceļi kļūst drošāki, tie netiek aizkrāmēti, pārbūvēti un tie ir viegli pieejami. Tādējādi tiek sperts nozīmīgs solis VUGD mērķa sasniegšanā - padarīt vidi ikvienam sabiedrības loceklim drošāku. Arī šogad turpināsim mērķtiecīgu darbu uzraudzībā, lai objektu un ēku īpašnieki izprastu, kādēļ ugunsdrošības noteikumos ir iekļautas noteiktas prasības un tās arī ieviestu.

2021.gadā, kad to atļaus epidemioloģiskā situācija un valstī noteiktie ierobežojumi, VUGD VRB amatpersonas turpinās veikt ugunsdrošības pārbaudes dzīvojamā sektorā, kā arī pastiprināti tiks pārbaudīti tirdzniecības un ražošanas objekti, jo tajos, aizvadītajos gados, konstatēti visvairāk pārkāpumi, kā arī izcēlušies ugunsgrēki.

“Pirms plānveida ugunsdrošības pārbaudes veikšanas, VUGD amatpersonas sazinās ar pārbaudāmā objekta pārstāvi, lai vienotos par pārbaudes laiku. Ierodoties uz pārbaudi, amatpersonai ir jānosauc savs uzvārds, amats un jāuzrāda dienesta apliecība. Savukārt, pēc pārbaudes noslēguma amatpersona informēs par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu par ugunsdrošības pārbaudes rezultātiem. Līdztekus, valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros, VUGD amatpersonas objektos veic arī neplānotās ugunsdrošības pārbaudes, kur objektu atbildīgās personas netiek informētas par šādu pārbaužu veikšanu. Konstatējot ugunsdrošības prasību pārkāpumus, kas nerada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus, VUGD amatpersona sastāda pārbaudes aktu, kurā tiek norādīti konstatētie pārkāpumi un termiņi to novēršanai. Ja pārbaudē tiek konstatēti būtiski ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas rada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus, tad amatpersona var arī pieņemt lēmumu par objekta darbības apturēšanu,” saka S.Vējiņa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas