Vidzemē, tostarp arī Gulbenes novadā, novērtē energoplāna priekšrocības

Vidzeme var lepoties ar vairākām pašvaldībām - Lizuma vidusskolu, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolu un Vidzemes slimnīcu, - kas novērtē energoplānošanas priekšrocības un šobrīd pašu spēkiem apkopo enerģijas patēriņa datus, un izstrādā savus energoplānus, informē Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Norberte.

Viņa norāda, ka jau šobrīd Vidzemē ir daudz labu piemēru, kā pārdomāti tiek apsaimniekotas ēkas, apkopoti un analizēti enerģijas patēriņa dati. "Dažviet darbā tiek pieņemts atsevišķs darbinieks – energopārvaldnieks, kurš veic pašvaldībā esošo īpašumu apsekošanu, uzrauga enerģijas patēriņu ēkās, rosina domāt par pārdomātāku pieeju siltuma un elektrības patēriņa optimizēšanai un ievieš jaunus tehnoloģiskos risinājumus," stāsta B.Norberte.

B.Norberte atklāj, ka nodarbību galvenais rezultāts būs izstrādātie energoplāni ar SIA “Ekodoma” un citu ekspertu konsultatīvo atbalstu. Energoplāns ietvers ilgtermiņa rīcības stratēģiju, kā arī noteiks detalizētus uzdevumus tuvākajiem 2-3 gadiem, lai samazinātu nelietderīgu enerģijas patēriņu izvēlētajās ēkās. Vidzemes plānošanas reģions atzinīgi novērtē PANEL 2050 dalībnieku apņēmību pašu spēkiem sagatavot praktiski lietojamu dokumentu, kas plauktā noteikti nestāvēs, jo tajā tiks iestrādāti konkrēti rīcības soļi nosprausto mērķu sasniegšanai.

PANEL 2050 dalībnieki uzsver, ka energoplānam ir vairākas priekšrocības. "Plānam ir jābūt, lai izveidotu loģisku sistēmu, pēc kuras darboties. Turklāt, energoplānā ietvertā datu analīze var palīdzēt pārliecināt iestādes vadītājus, kāpēc tieši šajā ēkā šobrīd ir nepieciešams ieguldīt finanšu līdzekļus nelietderīga enerģijas patēriņa samazināšanai. Tāpat apkopotie enerģijas patēriņa dati ir labs sākums sarunai ar ēku apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem ēku energoefektivitātes uzlabošanai," norāda B.Norberte.

Gulbenē jau šobrīd ir plašas iespējas, lai sekotu līdzi enerģijas patēriņa datiem pašvaldībai piederošajās ēkās. Sākumā energoplāns tiks izveidots par pilsētas ēkām un vēlāk tiks aptverts viss novads kopumā. Taču tajā esošā datu analīze ļaus vizualizēt informāciju par ēkām un ar šo informāciju doties pie ēku iemītniekiem un apsaimniekotajiem, lai pamatotu, kāpēc ir jāievēro noteiktas ēkas lietošanas prasības. Ja ēka ir renovēta, tajā ir izveidota rekuperācijas sistēma, uzstādīti CO2 mērītāji, tad ir jāzina, kā ekspluatēt šo ēku. Nav vairs tā kā agrāk, kad bija jāzina, kā atvērt logu. Datu analīze ir būtiska, lai fiksētu problēmas ēkās,” stāsta Gulbenes novada domes energopārvaldnieks Krišjānis Upāns.

Projektā PANEL 2050 pievienojušās arī divas skolas - Lizuma vidusskola un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, kurās skolotāji kopā ar skolēniem apkopo enerģijas patēriņa datus, analizē tos un, atbilstoši skolas vajadzībām, sagatavo skolas energoplānu, aprakstot pasākumus, kuri veicami skolas telpās, lai siltumu un elektrību varētu tērēt lietderīgāk.

Lizuma vidusskola jau aktīvi piedalās VPR īstenotajā projektā “Ilgtspējīga enerģijas sabiedrība” (SEC), kura ietvaros skolotāji praktiskos semināros apgūst energoresursu efektīvu izmantošanu ikdienā, savukārt skolēni piedalās Enerģijas pulciņos, kur aizraujošos eksperimentos izprot enerģijas patēriņu ikdienā. Projekta SEC ietvaros Lizuma vidusskolā tika uzstādītas energomonitoringa ierīces, kas ļauj fiksēt elektroenerģijas patērētājus.

Lizuma vidusskola atrodas pils ēkā, kas ir kultūrvēsturisks piemineklis ar savām prasībām. Ievācot un analizējot enerģijas patēriņa datus, mēs varam apzināt, kādas ir esošās problēmas un plānot potenciālos risinājumus, lai skolēni uzturētos tiem veselīgā vidē,” stāsta Lizuma vidusskolas skolotājs Juris Ločmelis.

Noteikt kopējo energoefektivitātes attīstības virzienu un prioritātes arī reģiona līmenī ir tikpat būtiski kā plānot lietderīgu un pārdomātu enerģijas patēriņu vietējā līmenī. Tādēļ līdz 2018. gada maijam ar pašvaldību, uzņēmēju, iedzīvotāju un citu ieinteresēto organizāciju konsultatīvo atbalstu tiek sagatavota Ilgtspējīgas enerģētikas attīstības stratēģija Vidzemes plānošanas reģionā, kas mūsu reģionā būs pirmais šāda veida dokuments.

Savukārt šī gada septembrī tiks prezentēta Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns Vidzemes plānošanas reģionā, uzsverot nacionālos mērķus 2030. un 2050. gadam.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas