Vidzemes plānošanas reģions apstiprina atsevišķu jomu plānošanas vadlīnijas

Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrā 21.novembrī notika Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kurā tās dalībnieki apstiprināja reģiona izstrādātās vadlīnijas ūdensceļu attīstībai un efektīvai energoplānošanai. Par to informē Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Savoņi-Vaido.  

Sēdes diskusijās piedalījās Vidzemes pašvaldību vadītāji un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji - Attīstības nodaļas vecākā eksperte Veronika Jurča un juriskonsults Aivars Cibuļskis.

Vidzemē ir atrodams ievērojams iekšējo ūdeņu resurss - Gauja un Salaca, ezeri „Lubāns" un „Burtnieks", un daudzas citas ūdenstilpnes.

 

"Lai uzlabotu ūdensteču izmantošanu un apsaimniekošanu, Vidzemes plānošanas reģions projekta „Ūdensceļi attīstībai" (Waterways Forward) ietvaros ir izstrādājis vadlīnijas," skaidro sabiedrisko attiecību speciāliste.

 

Savukārt Vidzemes plānošanas reģiona projektu speciālists Gatis Teteris uzsvēra efektīvas un ilgtspējīgas energoplānošanas nepieciešamību pašvaldībās. Lai to paveiktu, projektā „Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas" ir izveidotas vadlīnijas, kuras palīdzēs vietējām pašvaldībām efektīvi plānot un izmantot saražoto siltumenerģiju.

 

„Izveidotie dokumenti būs jāņem vērā pašvaldībām, izstrādājot teritorijas attīstības dokumentus, jo tos iekļaus izstrādes stadijā esošajos Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos. Vadlīnijas ir reģiona attīstības politikas veidošanas instruments, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta Vidzemes reģiona ilgtspējīga attīstība," norāda Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas