Vidzemes plānošanas reģions slēdz sadarbības līgumu ar Odesas apgabalu Ukrainā

VPR sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Āboliņa informē, ka šonedēļ delegācija no Vidzemes plānošanas reģiona devusies uz Odesas apgabalu Ukrainā, lai slēgtu sadarbības līgumu un turpmāk attīstītu kopīgus projektus vairākās jomās, tostarp rūpniecībā, lauksaimniecībā, tirdzniecībā, zinātnē, kultūrā, tūrismā un citās jomās.

Sadarbības līguma noslēgšanas brīdī klāt bija arī Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns. "Vēstnieks norādīja, ka  šādam notikumam piešķirama īpaša nozīmība un atzinīgus vārdus pauda par vizītes darba kārtību," norāda A.Āboliņa.

Latvijas delegācijas sastāvā ir vairāku Vidzemes pašvaldību pārstāvji, tostarp Gulbenes novada pšvaldības vadītājs Normunds Audzišs, kā arī izglītības iestāžu speciālisti, uzņēmēji un to pārstāvošo organizāciju biedri gan no Vidzemes, gan citiem Latvijas reģioniem.

"Tiekoties vairāku Odesas apgabala institūciju pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar teritorijas potenciālu tūrisma, investīciju un eksporta un citās jomās, kā arī informēja par inovāciju atbalsta mehānismiem, alternatīvās enerģijas veidiem, klātesot arī vairāku vietējo uzņēmumu pārstāvjiem, kuri iepazīstināja ar savas uzņēmējdarbības attīstību," atklāj A.Āboliņa.

Sarunās ar delegācijas vadītāju – VPR Attīstības padomes priekšsēdētāju Hardiju Ventu – Odesas apgabala amatpersonas paudušas interesi viesoties Vidzemē, lai vairāk iepazītos ar attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī detalizētāk iepazītos ar starptautisko projektu īstenošanas etapiem, sākot ar partnerības meklējumiem un projekta pieteikuma veidošanas procesu un beidzot ar projekta idejas īstenošanu.

Pieredzes apmaiņā uz tikšanos Odesas apgabala administrācijā bija ieradušies arī citi Ukrainas apgabalu pārstāvji, paužot interesi par līdzīgu sadarbības līgumu noslēgšanu, tostarp individuāli ar atsevišķām Latvijas, tai skaitā arī Vidzemes reģiona pašvaldībām.

"Par reģionu divpusējo sadarbību atzinību paudusi arī Ukrainas vēstniecība Latvijā, aicinot uz kopēju tikšanos abu reģionu pārstāvjus jūnijā, lai kopīgi pārrunātu turpmākās aktivitātes sadarbības veicināšanā un kontaktu dibināšanā," stāsta sabiedrisko attiecību speciāliste.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas