Vienkāršo atbalsta nosacījumus

Vienkāršoti atbalsta saņemšanas nosacījumi meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai lauksaimniecības un meža zemēs.

Turpmāk atbalsta pretendentam procentuāli jānorāda ieguldīto izmaksu sadale starp lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm par tajās veiktajiem būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas darbiem.

 

Zemkopības ministrijas speciāliste Solveiga Lazovska skaidro, ka meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas vai renovācijas projekts iesniegumā tiks norādīts kā viens vesels, nedalot to pa aktivitātēm.

 

Lai mazinātu administratīvo slogu, turpmāk atbalsta pretendentiem nevajadzēs iesniegt īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus. Vienkāršota projekta iesnieguma forma, kā arī precizēts iesniedzamo dokumentu saraksts.

 

Turpmāk projekta iesniegumu pretendēts varēs iesniegt jebkurā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas