Vienkāršo atbalsta saņemšanu

Valdība ir vienkāršojusi kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku attīstībai. Izmaiņas paredz virkni precizējošu grozījumu, kas atbalsta piešķiršanas nosacījumus padara atbalsta pretendentam vieglāk uztveramus, kā arī vairākas būtiskas izmaiņas, kas ievērojami atvieglos atbalsta saņemšanas procesu.

Zemkopības ministrijas vecākā referente Viktorija Kalniņa informē, ka turpmāk Lauku atbalsta dienests vērtēs arī tādus projektus, kam īstenošanai attiecīgajā kārtā publiskā finansējuma pietiek tikai daļēji. "Pozitīva lēmuma gadījumā trūkstošais finansējums tiks piešķirts no konkrētajam atbalsta pasākumam piešķirtās kopējās publiskā finansējuma summas," skaidro V.Kalniņa.  

Varēs saņemt arī avansu

Savukārt atbalsta pretendentam būs tiesības uzsākt projekta īstenošanu, uzņemoties pilnu finanšu risku, pēc projekta pieteikuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, negaidot dienesta lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

 

Lauku attīstības programmā, kas darbojas līdz 2013.gadam, izmaiņas noteikumos paredz arī avansa saņemšanas iespēju tiem atbalsta saņēmējiem, kam līdz šim šāda iespēja netika dota.

 

Ir paredzēta arī elastīgāka naudas plūsma, kas ļaus ātrāk un efektīvāk īstenot infrastruktūras projektus valsts kapitālsabiedrībām.

 

Uzlabos ekonomisko vērtību

Kopš vakardienas arī meža īpašnieki trešajā kārtā var pieteikties atbalstam meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Naudu meža īpašnieki saņems no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un cita aprīkojuma iegādi, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai.

 

Šo atbalstu var saņemt fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks, kā arī juridiska persona, kuras pamatkapitālā privāta kapitāla daļas ir 50 procenti vai vairāk. Šai personai jābūt arī zemes īpašniekam. Uz atbalstu var pretendēt arī pašvaldība, kas ir meža zemes īpašniece, vai pašvaldības kapitālsabiedrība.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas