Vienkāršo pabalstu saņemšanu

Pieprasījumus par valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem varēs nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski
Ar šo gadu iedzīvotājiem vienkāršota valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu saņemšana. Tagad pabalstu varēs pieprasīt, piemēram, arī pa pastu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās nodaļas Gulbenes klientu apkalpošanas centra vadošā inspektore Inese Zelča norāda, ka pieprasījumus par valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem varēs nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski, ne tikai personīgi ierodoties kādā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē.

"Elektroniski nosūtot pieprasījumu, ir jāizmanto elektroniskais paraksts," saka I.Zelča.

 

Mainās bezdarbnieka pabalsta izmaksas nosacījumi

Pa pastu vai elektroniski var pieprasīt arī ģimenes valsts pabalstu un bezdarbnieka pabalstu. Ja bezdarbnieka statuss ir piešķirts ar šī gada 1.janvāri, tad bezdarbnieka pabalstu tiem, kuriem apdrošināšanas stāžs ir no 1 līdz 9 gadiem, pirmos divus mēnešus izmaksā 100 procenti piešķirtajā apmērā, nākamos divus mēnešus - 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta, turpmākos divus mēnešus - 45 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 75 procenti no piešķirtā pabalsta apmēra, bet pēdējos trīs mēnešus - 45 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 50 procenti no piešķirtā pabalsta apmēra.

Ja bezdarbnieka apdrošināšanas stāžs ir no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot, tad pirmos divus mēnešus to piešķir 100 procentu apmērā, nākamos divus mēnešus - 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta, turpmākos divus mēnešus - 50 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta, bet pēdējos trīs mēnešus - 45 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 50 procenti no piešķirtā pabalsta apmēra.

Nebūs jāuzrāda dokumenti

Jauninājums ir arī tas, ka iedzīvotājiem, pieprasot paternitātes pabalstu un vecāku pabalstu, turpmāk nebūs jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, bet, pieprasot apbedīšanas pabalstu, nebūs nepieciešama izziņa par miršanas fakta reģistrāciju. I.Zelča gan iesaka tomēr šos dokumentus līdzi paņemt, ja nu gadījumā informācija no Iedzīvotāju reģistra par personas dzimšanu vai miršanas faktu aizkavējas.
Ja vecāku pabalstu pieprasīs adoptētājs vai aizbildnis, nebūs jāuzrāda tiesas sprieduma noraksts par adopcijas apstiprināšanu, bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu vai bāriņtiesas lēmums, kas pieņemts bērna personisko interešu aizstāvībai. Šo informāciju aģentūrai sniegs attiecīgi tiesa vai bāriņtiesa.


Šāda kārtība valstī apstiprināta, lai iedzīvotājiem vienkāršotu pabalstu pieprasīšanas kārtību, padarot to ērtu un pieejamu. Grozījumi arī nosaka pienākumu citām valsts pārvaldes institūcijām sniegt aģentūrai nepieciešamo informāciju. Tas nozīmē, ka pēc lēmuma pieņemšanas par aizbildnības nodibināšanu vai adopcijas apstiprināšanu bāriņtiesai vai tiesai ne vēlāk kā trīs dienu laikā par to būs jāziņo aģentūras nodaļai atbilstoši aizbildņa deklarētajai dzīvesvietai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas