Vienkāršos atbalstu

Ministru kabinets ir izstrādājis noteikumu projektu par valsts un Eiropas savienības atbalsta piešķiršanas kārtības noteikšanu.

Atšķirībā no pašreizējiem noteikumiem projekts paredz samazināt administratīvo slogu un atvieglot atbalsta saņemšanu.

Turpmāk atbalsta saņemšanai vairs nebūs jāslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienestu. Tehniskie un redakcionālie labojumi precīzāk raksturo atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Konkretizēti arī pieteikšanās nosacījumi atbalstam. Tie attiecas uz projekta iesnieguma iesniegšanu. Vienkāršota arī projekta iesniegumu forma.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas