Visvairāk bērnu pērn piedzimis Lejasciemā


Pagājušajā gadā visvairāk bērnu ir piedzimis Lejasciema pagastā, savukārt vismazāk – Līgo pagastā.


Gulbenes novada publiskais 2013.gada pārskats vēsta, ka pagājušajā gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 185 jaundzimušie - 95 zēni, 90 meitenes. Gulbenē dzīvesvietas deklarētas 51 jaundzimušajam. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis 

Lejasciema pagastā - 20, Stradu pagastā - 15, Lizuma un Tirzas pagastos - pa 14, Beļavas pagastā - 12 un Daukstu pagastā - 11. Jaungulbenes pagastā piedzimuši 10 bērni. Vismazāk pagājušā gadā mazuļu dzimis Druvienas un Rankas pagastā - katrā 7, 

Litenes un Stāmerienas pagastā - katrā 5, Galgauskas pagastā - 4, Līgo pagastā - 3.
Laulībā dzimis 71 bērns, savukārt atzīta paternitāte 99 bērniem. Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 15 bērniem.Pirmie bērni dzimuši 78 māmiņām, otrie – 63 māmiņām, trešie – 31, ceturtie – 8, piektie – 2, sestie - 2 un septītais – 1 māmiņai. 

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 25 gadi. 8 māmiņām mazuļi piedzimuši nesasniegušām pilngadību, 9 māmiņas ir 18 līdz 19 gadu vecas. 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas