Zāles - bīstami atkritumi

“Neizdzēru visas antibiotikas, kad sāpēja kakls. Klausos, ka tev arī jau vairākas dienas kakls galīgi “čau”. Man palika pāri, iedošu tev, citādi būs jāmet ārā, jo maksāja padārgi,” lielajā slimošanas laikā pavasarī šāda saruna bija starp divu paaudžu sievietēm.
Pat ja diviem slimniekiem simptomi ir vienādi vai līdzīgi, lietojot vienas izrakstītas zāles, reakcija var būt atšķirīga un parādīties nevēlamas blakusparādības. Par to ne reizi vien brīdina ģimenes ārsti, piekodinot, ka otram nedrīkst dot sev izrakstītās recepšu zāles. Vēlamākais – medikamenti pēc ārsta noteiktā kursa pabeigšanas, veselībai atgriežoties, ir jāizmet ārā. Jo zāles, kas pārtrauktas lietot, bet palikušas pāri, tajā brīdī kļūst par bīstamajiem atkritumiem.

Medicīniskie atkritumi – atsevišķi šķirojami
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā uzskaitītajos atkritumu veidos medicīniskie atkritumi tiek definēti kā veselības aprūpes atkritumi, kas veidojas ārstniecības procesā un kas var būt bioloģiski, ķīmiski vai fizikāli bīstami. Veselības aprūpes atkritumu galveno bīstamības pakāpi nosaka to galvenā īpašība – toksīnu un mikroorganismu potenciālā spēja izraisīt saslimšanu ar infekciju slimībām cilvēkiem un dzīvniekiem. Veselības aprūpes atkritumus iedala, pirmkārt, vispārējos. Tie ir sadzīves tipa atkritumi, kas rodas veselības aprūpes iestādēs, – virtuves atkritumi, papīrs, stikls, metāls, iesaiņojamie materiāli, pelni un citi, kas nav bīstami cilvēka veselībai. Otrs veselības aprūpes atkritumu veids ir bīstamie atkritumi, kuriem ir vēl sīkāks iedalījums: asie un durošie, infekciozie, bioloģiskie, ķīmiskie, farmaceitiskie, radioaktīvie.

Lai atdalītu dažāda veida bīstamos atkritumus no vispārējiem atkritumiem, ir nepieciešama šķirošana. Šķirošana ir medicīniskā personāla pienākums. Veselības aprūpes atkritumu šķirošanas prasības var nodrošināt divējādi – iestāde savā administratīvajā teritorijā veic infekciozo atkritumu pirmapstrādi vai veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošana tiek uzticēta specializētam uzņēmumam, kuram ir atļauja darbībām ar bīstamajiem atkritumiem.

Ne obligāts, bet brīvprātīgs pienākums
Zāles kļūst nederīgas, ja, pirmkārt, beidzies derīguma termiņš, nav zināms to pielietojums, nav salasāms nosaukums, medikamenti ir nepareizi uzglabāti, mainījies to izskats, smarža vai garša, bojāts iepakojums. Ja ir kāda no šīm pazīmēm, tad tālākais zāļu liktenis ir nevis izmest kopējā atkritumu konteinerā, bet gan nogādāt atpakaļ to pārdošanas vietā – kādā no aptiekām, kur ir speciālas veco medikamentu savākšanas kastes.

Zāļu valsts aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Okmane norāda, ka zāles, kurām ir beidzies derīguma termiņš, un citas nederīgas zāles nedrīkst mest kopā ar sadzīves atkritumiem vai noskalot kanalizācijā, jo, nonākot vidē, tās var veidot dzīviem organismiem kaitīgas vielas.

“Tādējādi apdraudēt arī cilvēku veselību, piesārņot ūdeni un gaisu,” uzsver D.Okmane. Tātad tas nozīmē, ka pret medicīnisko atkritumu atbrīvošanos jāizturas ar lielu atbildību, kas liecina par iedzīvotāja rūpību pret vidi. “Vairākās aptiekās ir izvietoti speciāli konteineri, kuros iedzīvotāji paši var ielikt zāles, kurām ir beidzies derīguma termiņš, vai tās var atdot aptiekas farmaceitam. Lielākā daļa no tā saucamajām tīkla aptiekām pieņem no iedzīvotājiem nederīgos medikamentus. Taču – ne visus. Par kārtību, kā konkrētā aptiekā tiek savākti nederīgie preparāti, jāinteresējas pašā aptiekā, kura šādu iniciatīvu ir izrādījusi. Farmaceits var informēt aptiekas apmeklētājus par drošu veidu, kā no nederīgiem medikamentiem atbrīvoties. Tādēļ iesakām iedzīvotājiem vērsties tuvākajā aptiekā un jautāt farmaceitam par iespēju nodot nederīgās zāles. Vienlaikus informējam, ka pašlaik farmaceitiskās darbības jomu regulējošajos normatīvajos aktos nederīgu zāļu pieņemšana no iedzīvotājiem un iznīcināšana nav obligāts aptieku pienākums, bet tā ir brīvprātīga un pozitīvi vērtējama aptieku iniciatīva,” pašreizējo situāciju medicīnas atkritumu apsaimniekošanā apraksta D.Okmane.

“Zāļu valsts aģentūra vērš uzmanību, ka pirms nederīgo medikamentu nodošanas aptiekā tie jāizņem no iepakojuma jeb kastītes. Tabletes un kapsulas var atstāt blisteros, bet šķidros medikamentus – pudelītēs. Salieciet zāles plastikāta maisiņā un atdodiet farmaceitam vai ievietojiet speciālā konteinerā,” iesaka aģentūras pārstāve. Vecos termometrus labāk ievietot atsevišķā maisiņā.

“Medikamenti, dzīvsudraba termometri un šļirces tiek uzskatīti par bīstamiem atkritumiem, kas jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no pārējiem, lai tie nenodarītu kaitējumu kādai dzīvai būtnei un nepiesārņotu apkārtējo vidi. Pašvaldības arī savā teritorijā organizē sadzīves bīstamo atkritumu, tajā skaitā nederīgo zāļu, apsaimniekošanu, izveidojot un uzturot to savākšanas vietas, tādēļ iedzīvotāji var interesēties pašvaldībā, vai tajā ir vieta, kur nodot bīstamos atkritumus. Savukārt zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir pienākums bīstamos atkritumus, tajā skaitā nederīgas zāles, savākt un nodot bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem to tālākai utilizēšanai. Iedzīvotājiem būtu ieteicams rīkoties atbildīgi un rast iespēju nodot nederīgos un neizlietotos medikamentus atkritumu apsaimniekotājam atsevišķi no sadzīves atkritumiem,” uzsver Valsts zāļu aģentūras pārstāve.

Urnā atrod kartītes un ģimenes foto
Farmaceite Inese Vīriņa uzsver, ka par zāļu konteinerā atrastajām lietām bieži vien nākas pabrīnīties. “Labi būtu, ja mestu tikai zāles, kam arī kaste ir paredzēta. Ko tik tajā kastē cilvēki nesamet! Labākais gadījums bija ar ģimenes fotogrāfiju, bet ir bijušas arī apsveikuma kartītes,” pastāsta aptiekas vadītāja.

“Visticamāk, ka cilvēks paņem un ar roku izslauka plaukta saturu maisiņā, pat nepaskatās, ko sametis. Tāpat cilvēki bieži vien sametuši tukšas zāļu kartona kastītes un pudelītes, arī zāļu tēju paciņas. To gan visu var sviest konteinerā. Cilvēki nepadomā par savu rīcību,” turpina I.Vīriņa.

“Kapsulas un tabletes iespējams nodot ar visu plāksnīti, bet kastē var arī iebērt tikai tabletes vien,” piebilst aptiekas vadītāja. Savukārt vecos termometrus, ieliekot atsevišķā maisiņā, aptiekās var nodot pārdevējām farmaceitēm.

“To, cik ilgā laikā piepildās veco medikamentu urna, nevar prognozēt. Ir reizes, kad viens cilvēks atnes ļoti daudz, citreiz ilgstoši neko neatnes,” iedzīvotāju paradumus raksturo I.Vīriņa. Sašķirotos medikamentus aptiekās iespējams nodot bez maksas, bet pašai aptiekai par veco zāļu nodošanu jāmaksā utilizācijas uzņēmumam.

Ar savu iniciatīvu rāda piemēru
Atkritumu apsaimniekošanas poligona vides speciāliste Zane Siksna teic, ka poligonā bīstamos atkritumus nodot nevar. Taču viņa savā darbavietā jau trīs gadus rīkojusi akciju, kurā mēneša garumā kolēģi nesuši un atsevišķā šķirošanas skapītī likuši neizlietotos preparātus. “Teicu kolēģiem – iztukšosim savus zāļu skapīšus! Gribējām parādīt piemēru sabiedrībai, ka zāles nav jāizmet kopējos konteineros. Vienlaikus informējām sabiedrību, ka vecās zāles var izmest lielā daļā aptieku,” pieredzē dalās Z.Siksna. Pēc tam vecie medikamenti nonāk utilizācijā uzņēmumā “BAO”.

Pieredze
Vecie medikamenti uz aptieku jānes tūlīt
Dace, mājsaimniece
Vecās zāles šķirojam reizi gadā. Mums zāles stāv atsevišķā kastē bērniem nepieejamā vietā. Vienu reizi biju izvākusi sašķirotos vecos medikamentus maisiņā un uzreiz neaiznesu uz aptieku. Bērni tiem piekļuva, bija izdomājuši spēlēties dakteros. Lielā māsa mazākajai bija iebarojusi vecu klepus sīrupu, kas gan nebija uz dabisko vielu bāzes gatavots! Nobaidījos, aizrāvu mazāko meitu uz slimnīcu. Par laimi, nekas nekaitēja un pēc novērošanas palaida mūs mājās. No tās reizes vecos medikamentus vai nu rūpīgi noglabāju, vai tūlīt pat aizvedu uz aptieku, kur tie būs drošībā un neviens nepaņems. Bieži esmu aizdomājusies par to, ka cilvēki lieto no iepriekšējām slimošanas reizēm pāri palikušās antibiotikas. Pirmkārt, ne jau vienmēr tas līdz, otrkārt, tas taču ir bīstami.

Atsaucas pārdot vecas antibiotikas
Liene, māmiņa
Pirms apmēram mēneša manai meitiņai ģimenes ārsts izrakstīja antibiotiku suspensiju klepus ārstēšanai. Notika nelaime – pudelīte izkrita no rokām uz cementa grīdas un sašķīda. Tā kā bija sestdiena un nekur jaunu recepti dabūt nevarēju, ierakstīju sociālajos tīklos domubiedru grupā – varbūt kāds var izlīdzēt līdz pirmdienai un kādam ir lieka neattaisīta suspensijas pulvera pudelīte, jo mūsu gadījumā nedrīkstēja būt nekāds zāļu lietošanas pārtraukums. Atsaucās daudzi, piedāvāja gan līdzīgas antibiotikas, gan arī tieši tādas pašas. Viena māmiņa piedāvāja jau gatavas sataisītas antibiotikas, turklāt ar pirms vairāk nekā pusgada beigušos derīguma termiņu.
Galu galā pēc citu diskusijas dalībnieču ieteikumiem un mierinājuma pacietāmies un gaidījām pirmdienu, lai ģimenes ārsts izraksta jaunu recepti.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas