Zemes dienestam - jauns pakalpojums

Valsts zemes dienests piedāvā klientiem jaunu maksas pakalpojumu - iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšanu.

Pakalpojums ir paredzēts klientiem, kuri plāno darbības ar nekustamo īpašumu un vēlas noskaidrot, kā plānotās aktivitātēs ietekmēs īpašuma kadastrālo vērtību.

 

Jaunais pakalpojums ļauj noskaidrot arī, kāda būs ēkas vai dzīvokļa kadastrālā vērtība, ja aprēķinā ņems vērā šogad apstiprinātās izmaiņas kadastrālās vērtēšanas noteikumos, kas būs spēkā 2012.gadā. Pakalpojumu personas var pieprasīt ikvienā Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas vietā.

 

Pieprasot informāciju par vērtējamo objektu, klientam ir jānorāda objekta kadastra apzīmējums vai adrese un vēlamie objektu raksturojošie dati. Maksa par pakalpojumu ir 18 lati par vienu vērtību. Iespējamo kadastrālo vērtību aprēķina piecu darbdienu laikā. Tai ir tikai informatīvs raksturs.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas