Zemes izpircējiem dod pēdējo iespēju

Līdz šā gada 30.decembrim lauku un pilsētas zemes izpircēji, kuri nav paspējuši noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, to vēl var izdarīt.

"Vidzemes reģiona nodaļā līgumus ar banku nav noslēguši 1203 zemes izpircēji. Mums nav veikta īpaša atlase, lai pateiktu, cik Gulbenes novadā nav šo līgumu. Iesaku tiem zemes izpircējiem, kuri ir veikuši priekšapmaksu privatizācijas sertifikātos, kā arī līdz 2009.gada 31.augustam ir reģistrējuši zemes robežu plānu kadastrā, nezaudēt šos privatizācijas sertifikātus, bet izdarīt visu līdz galam," atgādina Valsts zemes dienesta Vidzemes reģiona nodaļas Gulbenes biroja vadītāja Gitta Kovaļevska.


Lai saņemtu lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, līdz 31.augustam jāiesniedz iesniegums lēmuma pieņemšanai Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā, bet pilsētas zemes izpircējiem - pilsētas zemes komisijā. Iesniegumam jāpievieno arī mežaudzes novērtējums, ja tāda ir. Ja uz izpērkamās zemes atrodas būves, tad jāpievieno dokumenti par būvju piederību izpircējam vai arī pašvaldības izziņa, ja uz izpērkamās zemes atrodas būves ar nenoskaidrotu piederību.


Zemes izpirkšanas līgumu ar Hipotēku un zemes banku līdz šā gada 30.decembrim ir tiesīgi noslēgt arī tie zemes izpircēji, kuriem jau ir pieņemti lēmumi par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā arī tie zemes izpircēji, kam Valsts zemes dienesta izsniegtajā lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu ir norādīts, ka zemes izpirkuma līgums ar minēto banku bija jānoslēdz trīs mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas vai norādīts cits termiņš.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas