Zemesgrāmatu nodaļām - jaunas funkcijas

Kopš šāgada 1.janvāra zemesgrāmatu nodaļas, arī Gulbenē, ir iekļautas rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā un to kompetence tiek paplašināta ar vairāku lietu kategoriju izskatīšanu. To paredz grozījumi likumā "Par tiesu varu".

Zemesgrāmatu nodaļu tiesneši papildu zemesgrāmatu pārzināšanai turpmāk skatīs arī pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, galvenokārt tās ir parādu piedziņas lietas. Personām, kuras vēlēsies iesniegt minētos pieteikumus, vairs nebūs jādodas uz tiesu, bet gan uz attiecīgo zemesgrāmatu nodaļu.  

Tieslietu ministrija norāda, ka jaunās kārtības mērķis ir zemesgrāmatu nodaļu integrēšana kopējā tiesu sistēmā. Iespējams, drīz tiks runāts arī vēl par kādām lietu kategorijām, ko nodot zemesgrāmatu tiesnešu kompetencē.

 

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš atzīst, ka šī nav slodzes pārcelšana no vieniem pleciem uz citiem, bet rūpīgi apsvērti pasākumi, kuru rezultātā mazināsies tiesu noslodze un pakāpeniski lietas varēs tikt izskatītas īsākos termiņos.

 

Pieteikumi jāiesniedz zemesgrāmatu nodaļā

Gulbenes rajona tiesas priekšsēdētāja Gunta Gulbinska norāda, ka iesākto pieteikumu izskatīšana tiks pabeigta, bet jaunus pieteikumus janvārī tiesa vairs nereģistrē.

 

"Protams, mēs vēl joprojām turpinām saņemt šādus pieteikumus, bet tos pārsūtām uz zemesgrāmatu nodaļu. Šie visi ir rakstveida un datorizēti procesi, cilvēki uz tiesas sēdi netiek aicināti, tā būs arī turpmāk. Mēs arī centīsimies palīdzēt zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem, jo viņiem tas būs kaut kas pavisam jauns," saka G.Gulbinska.

 

Gulbenes rajona tiesas kancelejā laikraksts noskaidroja, ka 2011.gadā tiesā ir iesniegti 511 pieteikumi par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā (2010.gadā bija 1195 šādi pieteikumi), kā arī 14 pieteikumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu (2010.gadā - 35 šādas lietas).

 

G.Gulbinska atzīst, ka šo lietu nodošana zemesgrāmatu tiesnešu kompetencē ļoti lielā mērā atslogos tiesu darbu.

 

Mainīts nosaukums un darba laiks

Līdz ar izmaiņām Gulbenes zemesgrāmatu nodaļai kopš 1.janvāra ir mainīts arī nosaukums. Tagad tā ir Gulbenes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

 

"Cilvēkiem, kas kārtos zemesgrāmatas, nekas nemainīsies, - mēs turpināsim pildīt visas līdzšinējās funkcijas, bet klāt ir nākušas arī šīs jaunās funkcijas. Pašreiz mums vēl ir grūti spriest, cik lielā mērā mums palielināsies darba apjoms, taču tiesām noteikti tiks atslogots darbs, jo īpaši lielajām Rīgas tiesām. Pašreiz vēl ir arī grūti spriest, cik viegli vai grūti būs strādāt ar šīm lietām, jo tā ir pavisam cita specializācija. Esam bijuši dažos semināros, mēģināsim izprast jaunās datorprogrammas un strādāt," saka Gulbenes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Inese Čakša.

 

Piebilstams, ka ar janvāri zemesgrāmatu nodaļai ir mainījies arī darba laiks. Dokumentus pieņems un izsniegs no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.30 līdz 12.30 un no pulksten 13.00 līdz 16.30, piektdienās - no pulksten 8.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 15.30.

 

Līdz ar šīm izmaiņām tiek paredzēts arī tas, ka vispārējās jurisdikcijas tiesas tienesim būs jāaizvieto zemesgrāmatu tienesis prombūtnes laikā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas