Zemnieki dīzeļdegvielu var pieteikt tikai līdz 1.jūnijam

Lauksaimniecības produkcijas ražotāji vēl tikai līdz 1.jūnijam var pieteikties dīzeļdegvielai, kurai piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu:

Korporatīvo komunikāciju aģentūra 2C projektu vadītāja Maija Lazdiņa stāsta, ka parakstītu iesniegumu var iesniegt personīgi LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē vai centrālajā aparātā, kā arī sūtīt pa pastu; LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kur ikdienu varēs iegūt informāciju par izlietotās degvielas daudzumu un atlikumu (iepriekš noslēdzot līgumu).  

"Vēl tikai līdz 30.jūnijam lauksaimnieki var izlietot iepriekš piešķirto limitu bezakcīzes degvielas iegādei. Sākot ar 1.jūliju, iepriekšējā gadā piešķirtās degvielas kvotas tiks dzēstas un tiks piešķirts jauns limits - 50 litri - uz atbilstošo ha. Līdz 30.oktobrim LAD pieņems lēmumu par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu," norāda projektu vadītāja M.Lazdiņa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas