Zied ģimenes kā ābeles

Sākums jaunai, skaistai un emocionālai tradīcijai novadā
Gulbenes kultūras centrā 14.maijā - Starptautiskās Ģimenes dienas priekšvakarā - svinīgi tika godināti tie Gulbenes novada laulātie pāri, kas kopā ir nodzīvojuši 65, 60, 55 un 50 gadus. Novadā tādi šogad ir 53 pāri, kas atmirdz dimantā, smaragdā un zeltā. Pasākumā piedalījās 18 ģimenes, kas pasākumā līdzinājās balti ziedošām ābelēm. Vairāk foto šeit.

Satraukti, savu tuvinieku vai pagasta darbinieku pavadīti, cits pēc cita dzīvesbiedri vispirms parakstījās Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas Goda grāmatā, lai jau pēc neilga brīža atkal ieklausītos Mendelsona kāzu marša skaņās un saņemtu simbolisku piemiņas velti - dimanta, smaragda un zelta ābeli ar uzrakstu "Stipra ģimene - Gulbenes novada gods un lepnums".  

Katrs pāris uz pasākumu bija atnācis ar savu dzīvesstāstu, kurā ir gan prieks un laime, gan arī skumji brīži, ar prasmi uz pusēm dalīt rūpju smagumu un labi paveikta darba gandarījumu sajūtu, ar māku piedot, saprast un ticēt. Uzrunājot klātesošos, Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa uzsvēra, ka stipras ģimenes ir stipras valsts pamats. "Es patiesi cienu jūs ikvienu, kas patiesi esat bijuši atbildīgi viens pret otru, cienu par jūsu dzīvotprasmi. Iemāciet to saviem mazbērniem un mazmazbērniem!" vēlēja domes priekšsēdētāja.

 

Dimanta vainaga kāzās tika godināti gulbenieši Aina un Semjons Levitasi, kuri kopā ir jau 65 gadus. Kopā ar viņiem bija meita Laima un dēls Juris. Levitasu ģimene ir vienīgā novadā, kas lepojas ar dimanta vainaga kāzām. Jāvārdu viņi viens otram teica 1946.gada 16.februārī.

 

"Mēs abi iepazināmies Gulbenē. Semjons bija pirmais mani ievērojis. Kopā izaudzinājām meitu Laimu un dēlu Juri, būdami vienmēr par viņiem atbildīgi. Bērni ir tie, kas mūs saturēja kopā. Tagad, kad abi ar Semjonu esam veci, viens otru atbalstām. Vienam vecumā dzīvot ir ļoti grūti. Divatā - daudz, daudz vieglāk, mierīgāk un drošāk," saka Aina.

 

Dimanta ābeli par kopā nodzīvotiem 60 gadiem saņēma Domicella un Staņislavs Ločmeļi no Daukstu pagasta, kā arī gulbenieši Anastasija un Antons Grandāni, kuri dimanta kāzas vēl svinēs 23.augustā.

16 pāri novadā šogad svin smaragda kāzas. Tie ir 55 kopā nodzīvoti gadi. Smaragda kāzas godināja Aiju un Induli Pavārus no Lejasciema, Ņinu un Juri Ančupānus no Gulbenes, Gintu un Valdi Bintuļus - Lambergus, Skaidrīti un Raimondu Ludzeniekus no Lejasciema, Zentu un Jāni Grīnbergus no Beļavas.

Pirms 50 gadiem savu ģimeni sāka veidot zelta kāzu pāri Ilga un Jevgēnijs Punduri no Beļavas. Anna un Jurijs Ivašini no Gulbenes, Lidija un Česlovs Iļjučonoki no Galgauskas, Daina un Jānis Bitenieki no Lizuma, Mirdza Astrīda un Kārlis Viesturs Kušķi no Gulbenes, Aina un Gunārs Sukuri no Daukstu pagasta, Īrisa un Dzintars Vējiņi no Gulbenes, Nora Valda un Juris Andrejs Bites no Tirzas, Nadežda un Boļeslavs Ivanovi no Gulbenes, Gaļina un Jurijs Arsentjevi no Beļavas.

 

Ģimenes neklātienē ar telegrammu sveica arī Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore Ārija Iklāva. Visu ģimeņu vārdā par izrādīto pagodinājumu pateicās M. Kušķe.

 

"Laulībā ilgajos kopdzīves gados ir gan saules svelmējums - lielā mīlestība, gan puteņi un pat vētras, bet laimīgi ir tie kuģi, kas izstūrē cauri dzīves vētrām. Šos gadus sasniedzot, mēs - vīrs un sieva - esam kļuvuši draugi. Tas ir mūsu lielākais ieguvums, ka mēs līdz mūža vakaram varam viens otru saprast no skatiena, no pusvārda un uzacu saraukšanas," atzina M.Kušķe.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas