Zināmi akcijas “Iemirdzies Gulbenes novadam 2018” uzvarētāji

Pateicības pasākumā 24.janvārī kopā pulcējās akcijas “Iemirdzies Gulbenes novadam 2018” dalībnieki. Par redzētajiem svētkiem noformētajiem objektiem pieredzē dalījās vērtēšanas darba grupas pārstāvis Ivars Vecāns. Par to informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Igaviņa.

Akcijas vērtēšanas darba grupa 33 pieteikto objektu noformējumus dabā apskatīja un vērtēja 2018.gada 19. decembrī.

"Tika ņemta vērā noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada specifikai un noskaņai, noformējuma idejas oriģinalitāte un kompozīcija, vizuālā kopaina, kā arī noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi. Izvērtējot visus pieteikumus un apskatot objektus dabā, akcijas darba grupa noteica uzvarētājus piecās kategorijās: privātmāju noformējums, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums, uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums, valsts un pašvaldības iestāžu noformējums, izglītības iestāžu noformējums," atklāj J.Igaviņa.

Kategorijā “Privātmāju noformējums” par labāko tika atzīta māja Skolas ielā 30, Gulbenē, bet skatītāju simpātija - privātmājai “Veldzītes” Tirzas pagastā.

Kategorijā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums” labākā - daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Kļavkalnu iela 16”,Ozolkalnā, Beļavas pagastā. Viņiem arī skatītāju simpātija.

Kategorijā “Uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums” uzvarēja skaistumkopšanas salons "Tiinalux" Gulbenē, iegūstot skatītāju simpātiju.

Kategorijā “Valsts un pašvaldības iestāžu noformējums” līderis - Litenes pagasta pārvalde, skatītāju simpātija – Gulbenes pilsētas pārvalde un centrālais skvērs.

Kategorijā “Izglītības iestāžu noformējums” par labāko tika atzīta Gulbenes mākslas skola, kas arī ieguva skatītāju simpātiju.

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite-Ūdre akcijas organizatoru vārdā pateicās ikvienam dalībniekam, kas atbalstīja, iesaistījās un čakli pastrādāja, veidojot noformējumu un darot gaišāku mūsu novadu.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas